Kuren en kunst in Domburg

Françoise’s kleurrijke plek

Domburg is dé badplaats die Françoise Ruland koestert, omdat ze al sinds haar studententijd blij wordt als ze Domburg inrijdt. Het kuuroord dat zijn faam dankt aan schoon zeewater, is al eeuwenlang in trek bij rijke kooplieden die er kastelen en buitenhuizen lieten bouwen. De Manteling van Walcheren is daarvan een mooi voorbeeld: een klassieke buitenplaatszone met bossen, stukken duin, kaarsrechte lanen en slingerpaadjes. Vrijwel nergens anders in Europa groeien loofbomen zó dicht op de kust. In dit gebied hoor je tegelijk een nachtegaal zingen en een zeemeeuw krijsen.

Ook bij kunstenaars is de badplaats in trek. Mondriaan maakte hier een van zijn eerste abstracten. “Mensen worden hier al bijna 2000 jaar beschermd door Nehalennia, de godin van de zeelieden. Misschien is dat het! Op de boulevard zie je haar met haar hondje levensgroot afgebeeld.” Françoise vertelt dit alles vanuit haar kleurrijke kledingwinkel in het centrum van Domburg.

Relatie met de kaarten van de Atlas Leefomgeving

De provincie Zeeland heeft veel regionale kaarten toegevoegd aan de Atlas Leefomgeving. Ook eentje over de habitat van de Manteling van Walcheren. Samen met de kaart over de Bloem en Fauna Dijken, zie je de hoge natuur- en daarmee ook toeristische waarde van het gebied.

Een andere kaart geeft mooi aan dat er in het gebied veel archeologische vondsten zijn gevonden, direct langs de kustlijn en dat er op de plek van de buitenplaatsen (net buiten de bebouwde kom van het wat nieuwere gedeelte van Domburg) veel historische monumenten zijn.

Kaarten Atlas Leefomgeving

In de buurt